Svensk Direktreklam

På Direkten Och CM | kundmagasin

Storymark producerar sedan 2017 två magasin åt Svensk Direktreklam. Storymark har i samarbete med Svensk Direktreklam utarbetat koncept, design och innehåll. Magasinen produceras löpande av Storymark.  

  • "På Direkten" är Svensk Direktreklams kundtidning. Den når 12 500 medieköpare i Sverige.
  • "CM" är Svensk Direktreklams tidning om content marketing. Tidningen har en upplaga på 8000 exemplar.  
 
 

| Vi jobbar också med |