Sofo företagarförening

Nativebilaga i Södermalmsnytt  

"Sofo Stories" är Sofo företagarförenings kundtidning. Den distribueras tillsammans med Södermalmsnytt tre gånger om året och når 71 000 läsare. Tidningen finns därtill tillgänglig i hela Sofo-området på Södermalm i Stockholm. Storymark står för idé, koncept, form, text och bild. 

Sofo neighborhood map är Sofo företagarförenings områdeskarta. Storymark står för idé och form. Kartan trycktes i 88 000 exemplar 2017. 


| Vi jobbar också med |