Coop

Coop Daglivs | Bilaga Vårt Kungsholmen

Under 2017 renoverades Coop Daglivs på Kungsholmen i Stockholm. I samband med nyöppningen producerade Storymark en bilaga som berättade om butikens alla nyheter. Storymarks stod för idé, foto, text och layout. Bilagan gick tillsammans med Direktpress tidning Vårt Kungsholmen som har en upplaga på 38 400.

 
 

| Vi jobbar också med |